Vīzas-pieteikuma

Kādos gadījumos ir nepieciešama uzturēšanās atļauja?

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārzemniekiem nodrošina tiesības uzturēties Latvijas Republikā uz noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja). Termiņuzturēšanās atļauja jums ļauj strādāt līdz 20 stundām nedēļā. Studentiem jāpatur prātā, ka viņu uzturēšanās atļaujas galvenais mērķis ir studijas un tam būtu jābūt viņu prioritātei.

Kādos gadījumos ir nepieciešama uzturēšanās atļauja?

Uzturēšanās atļauja ir nepieciešama, ja jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā uz laiku, kas ir ilgāks par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Uz cik ilgu laiku var tikt izsniegta uzturēšanās atļauja?

Uzturēšanās atļauja var tikt izsniegta ārzemniekam kā trešās valsts pilsonim sakarā ar mācībām akreditētā mācību iestādē – uz mācību laiku, taču ne ilgāk kā viens gads.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos nepieciešamajai uzturēšanās atļaujai?

Dokumenti, kurus jāiesniedz, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar mācībām akreditētā augstākās izglītības iestādē vai sakarā ar piedalīšanos studiju programmā:

 1. Jums jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments (pase);
 2. Noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 3. Fotogrāfija (3×4);
 4. Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 5. Bankas izraksts, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu. Minimālā naudas summa ir 430 EUR mēnesī (vai 5160 EUR gadā). Izrakstā jābūt norādītam tā ārzemnieka uzvārdam un vārdam, kuram pieder konts un karte, kopējā pieejamo līdzekļu summa eiro (ne mazāk kā 5160 EUR), kartes veids (Maestro, Visa Electron utt.) un apliecinājums, ka izmantojot šo karti, ir iespējama skaidrs naudas izņemšana Latvijas Republikā. Izrakstam jābūt angļu valodā. Tas tiek adresēts Latvijas Republikas vēstniecībai.
 6. Dokumenti, kas apliecina to, ka esat ieguvis izglītību, kas nepieciešama, lai uzsāktu studijas;
 7. Maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Valsts nodeva par dokumentu izskatīšanu, kas iesniegti, lai pieteiktos termiņuzturēšanās atļaujai ir 70 EUR. Pieteikumus izskata 30 dienu laikā (vai 10 darba dienu laikā – 200 EUR, 5 darba dienu laikā – 400 EUR). Maksājumu var veikt tikai personīgi ierodoties Latvijas Republikas vēstniecībā. Atcerieties, ka dokumentu izskatīšanu var pagarināt, ja Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs nepieciešama papildu informācija;
 8. Līgums par studijām Latvijas Republikā (ko izdevusi koledža)
 9. Dokuments, kas apliecina paredzēto dzīves vietu Latvijas Republikā un tiesības tur uzturēties (ko izdevusi koledža);
 10. Uzaicinātāja (koledžas) apstiprināts izsaukums.

 

Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību (skatīt arī Apostille konvenciju). Iesniedzot notariāli neapliecinātu dokumentu kopijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.

Maksa par legalizāciju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā ir 15 EUR par vienu dokumentu (tas aizņem 2-3 dienas).

 

Kur var iesniegt dokumentus?

Lai pieteiktos uzturēšanās atļaujai, ārzemniekam jāiesniedz dokumenti Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Lūdzam ņemt vērā: pilnvarots skolas pārstāvis var iesniegt jūsu dokumentus, lai pieteiktos uzturēšanās atļaujas saņemšanai šeit, Latvijā (tikai gadījumā, ja jūsu valstī nav Latvijas Republikas vēstniecības). Šādā gadījumā jums ir jānosūta mums iepriekš minēto dokumentu oriģināli un jānosūta pases kopija (visas lappuses, kurās ir kāda informācija). Tomēr prasības var atšķirties atkarībā no tā, kurā valstī dzīvojat.

Uzturēšanās atļaujas reģistrācijas kārtība

Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, kurā iesniegts pieteikums, izsniegs ārzemniekam vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā. Ierodoties ārzemniekam personīgi jāiesniedz dokumenti derīgas uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģionālajā nodaļā

 

Lai reģistrētu uzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda: 

 1. Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments (pase);
 2. Dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir derīga veselības apdrošināšanas polise. Polisi var iegādāties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģionālajā birojā. Maksa pa apdrošināšanu ir 38 EUR gadā;
 3. Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē. Izziņu var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģionālajā nodaļā. Maksa ir 11,38 EUR.

Termiņuzturēšanās atļaujas karte tiek izgatavota 2 vai 10 dienu laikā. Valsts nodeva ir attiecīgi 14,23 EUR vai 28,46 EUR.

Kļūt par studentu

We helping our student to kickstart career!

labākā izvēle

Jaunākie kursi

App developmentBeginner

iOS

e-Learning

BeginnerProgramming

C#/ .NET